Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu www.virini.eu

Korzystanie ze strony internetowej www.virini.eu ,platformy kursowej oraz sklepu oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies. 

Informacje ogólne 

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka plików Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w serwisach: virini.eu

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Katarzyna Uramek z siedzibą w Obornikach Śląskich 55-120 , ul.Mieszka I 1 , NIP: 898 187 56 81 REGON: 022 512 600

W przypadku wystąpienia pytań, czy wątpliwości dotyczących niniejszej polityki prywatności oraz polityki plików cookies, proszę o kontakt z administratorem poprzez maila: uramek.katarzyna@gmail.com

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie powyżych stronach nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane oraz sprzedawane osobom lub podmiotom trzecim. 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności oraz Polityce Plików Cookies. Każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Strony lub Sklepu. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

Definicje: 

„Administrator” – Katarzyna Uramek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Katarzyna Uramek Lawendowy Salonik z siedzibą Oborniki Śląskie 55-120, ul. Mieszka I 1 , NIP REGON

„Użytkownik” –  każdy podmiot przebywający i korzystający ze strony: www.virini.eu

„Strona” – strona internetowa, blog oraz sklep znajdujący się pod adresam: www.virini.eu

„Newsletter” – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

„Umowa usługi Newsletter”  lub „Umowa Newsletter” – umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie nieodpłatnej usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz, zaznaczyć checkbox, a następnie potwierdzić zapis w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną.

Uprawniania użytkowników: 

Zgodnie z przepisami zawartymi w RODO, każdy z Użytkowników strony ma określone uprawnienia dotyczące swoich danych osobowych. Są to: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych. Każda z osób ma także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do odwołania zgody na przetwarzania danych osobowych, jeśli wcześniej owa zgoda została wyrażona. 

Nie każde z powyższych uprawnień jest bezwzględne. Wszelkie informacje na temat przysługujących uprawnień oraz ich zastosowania w wybranych sytuacji można znaleźć w artykule 16 -21 RODO. 

Jeżeli Użytkownik uzna, że przy przetwarzaniu podanych danych osobowych Administrator dopuścił się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,  każdy z Użytkowników ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Odbiorcy danych osobowych: 

Dane Użytkowników mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora, podczas świadczenia usług na rzecz Użytkowników. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem są zabezpieczone odpowiednimi umowami. 

Odbiorcami danych mogą być: 

Google LLC – wszelkie usługi Google 

jaki newsletter– wykorzystanie systemu do wysyłki oraz obsługi Newslettera, a także platorma kursowa. 

Woocommerce- platforma obsługująca sklep online

Z uwagi na korzystanie z usług Google, dane Użytkowników mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Firma Google jest członkiem programu Privacy Shield. Oznacza to, że zobowiązują się do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Cele oraz czynności przetwarzania danych osobowych: 

Składanie zamówienia za pośrednictwem sklepu – W celu złożenia zamówienia należy podać niezbędne dane do jego zrealizowania, czyli imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania oraz adres mailowy. W przypadku potrzeby otrzymania faktury dodatkowe dane to: nazwa firmy, NIP oraz adres firmy. Powyższe dane przetwarzane są na potrzeby realizacji zamówienia, wystawienia faktury oraz w celach archiwalnych i statystycznych.

Newsletter – w celu skorzystania z darmowej usługi newslettera, należy podać swój adres mailowy oraz imię wpisując je we właściwy formularz zapisu umieszczony na stronie. Zapis do newslettera jest dobrowolny. Podanie danych w celu zapisania się do newslettera jest obowiązkowe. Dane osobowe podane podczas zapisu są przetwarzane w celu wysyłki newslettera, podstawą przetwarzania jest zgoda udzielona przez użytkownika. Administrator będzie przetwarzać dane przez cały czas trwania usługi newsletter, chyba, że użytkownik wcześniej dobrowolnie go opuści. Użytkownik może zrezygnować z usługi newsletter w dowolnym momencie. 

Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej – Użytkownik, który kontaktuj się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej w automatyczny sposób przekazuje mu jego dane. Podanie danych jest w tym przypadku dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. 

Komentarze na stronie –  Użytkownik, który chce dodać komentarz na stronie podaje swoje imię oraz adres mailowy. Dodawanie komentarzy na stronie jest dobrowolne. System komentarzy obsługiwany jest przez WordPress. W każdym momencie użytkownik może poprosić o usunięcie komentarza, skutkiem tego będzie usunięcie danych osobowych danego użytkownika z bazy. 

Bramki płatności –  Użytkownik, który chce dodać komentarz na stronie podaje swoje imię oraz adres mailowy. Dodawanie komentarzy na stronie jest dobrowolne. System komentarzy obsługiwany jest przez WordPress. W każdym momencie użytkownik może poprosić o usunięcie komentarza, skutkiem tego będzie usunięcie danych osobowych danego użytkownika z bazy. 

Polityka plików cookies oraz innych technologii śledzących 

Pliki cookies – są to małe informacje przechowywane na urządzeniu docelowym użytkownika, które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora lub osób trzecich. Zgoda na stosowanie plików cookies jest udzielna podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej. Użytkownik w każdym momencie może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies na danej stronie internetowej. Wyłączenie lub ograniczenie działania plików cookies może spowodować trudności lub ograniczenia działania serwisu. 

Google Analytics – Administrator w serwisie korzysta z narzędzia Google Analytics, którego właścicielem jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Celem używania tego narzędzia prze Administratora jest tworzenie statystyk i analizowanie ich w celu ulepszenia działania strony internetowej, co jest w prawnie zapewnionym interesie administratora. 

Facebook Pixel – Administrator w serwisie korzysta z narzędzia dostarczanego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Narzędzie to umożliwia kierowanie reklamy do użytkownika będącego wcześniej na stornie internetowej. Przetwarzanie danych osobowych w tej formie jest prawnie uzasadnione interesem, czyli marketingiem własnych produktów lub usług. Forma Facebook przystąpiła do programu EU-US-Privacy Shield, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przetwarzania danych w USA. 

Logi serwera – Korzystanie z serwisu jest związane z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Skierowane zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Dane, które w tym przypadku są zapisywane to: adres IP użytkownika, informacje o przeglądarce internetowej oraz systemie operacyjnym użytkownika. Dane te nie są wykorzystywane w celu identyfikacji użytkownika, są jedynie materiałym pomocniczym pomagającym w administrowaniu stroną.

Koszyk
Przewiń do góry